Zakład Ubezpieczeń Społecznych

supportme.pl Firmy doradcze Kraków: consulting i księgowość

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja państwowa, która została utworzona w 1933 roku jej oddziały znajdują się na terenie całej Polski.

ZUS odpowiedzialny jest między innymi za: ustalanie obowiązków ubezpieczeń, pobieranie składek społecznych, zdrowotnych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, prowadzenie rozliczeń dotyczących płatników, orzekanie o ewentualnych uprawnieniach do świadczeń społecznych, kontrole przeprowadzane wśród płatników.

Instytucja podzielona jest na różne oddziały, każdy z oddziałów zajmuje się odpowiednim sektorem.

Interesanci, którzy chcą zaczerpnąć informacji mogą otrzymać odpowiedź w każdym oddziale w Polsce, ale tylko i wyłącznie dotyczące osoby pytającego chyba, że ten robi to w imieniu osoby trzeciej i posiada upoważnienie.

Każdy ubezpieczony ma prawo do otrzymania informacji na temat odprowadzanych składek na jego koncie a są one pobierana w urzędzie odpowiadającemu adresowi zarejestrowania firmy, w której interesant świadczy pracę lub w przypadku właścicieli prowadzi działalność.