Telekomunikacja – komunikowanie z pomocą systemów komputerowych

www.cech-rm.waw.pl

Telekomunikacja jest rozległą dziedziną techniki, a także nauki, która w obecnej formie nie mogłaby istnieć, gdyby nie szerokie zastosowanie w niej informatyki.

Telekomunikacja przede wszystkim zajmuje się przesyłaniem informacji na odległość.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozbudowane systemy komputerowe.

Poza tym w zakresie działania telekomunikacji znajduje się także kodowanie oraz odczytywanie informacji.

Wszystkie te procesy są możliwe dzięki zastosowaniu rożnego typu środków łączności, w tym także komputerów.

Kluczowym momentem dla rozwoju całej telekomunikacji było powstanie internetu, a właściwie Arpanetu, który był przodkiem internetu w dzisiejszym rozumieniu tego słowa.

Arpanet umożliwiał przesyłanie pakietów informacji bezpośrednio pomiędzy komputerami, bez konieczności przejściach tychże danych przez komputer centralny.

Proste zasady, na jakich funkcjonował ówczesny Arpanet, do dzisiaj są podstawą działania wszelkich procesów telekomunikacyjnych.