Sprawozdanie finansowe – poradnik

przestępczość gospodarcza

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego czym jest tzw. sprawozdanie finansowe. Jednak jeżeli dopiero zamierzamy wdrążyć się w obowiązki, które wynikają ze stanu posiadania firmy – warto wiedzieć czym tak naprawdę jest taki dokument. Bowiem jest on najważniejszym elementem, raportem, który sporządzany jest raz na koniec roku obrotowego. Jest bardzo ważny, ponieważ jego celem jest zamknięcie poszczególnych ksiąg rachunkowych.

Powinien być sporządzony w sposób czytelny i jasny – łatwy do zrozumienia. Sprawozdanie finansowe musi zawierać szereg obowiązkowych elementów bez których uznawane jest za nieważne, a są to:

  • Nazwa i siedziba firmy oraz wszelkie inne elementy podstawowe, organizacyjne i rejestracyjne, konieczne do sprawdzenia w ewidencji;
  • Okres sprawozdania finansowego;
  • Wskazanie informacji, że sprawozdanie finansowe zawiera wszelkie dane, zostało sporządzone w sposób rzetelny oraz w jakim momencie, okresie.

Najważniejszym elementem sprawozdania finansowego jest jednak kreacja ogólnego majątku firmy. Na nie składają się aktywa i pasywa. Pierwsze obejmują wartości niematerialne firmy, ale także rzeczowe aktywa trwałe.

Drugie z kolei – pasywa to kapitał, zyski, straty, kapitały własne oraz należne wpłaty. W rubryce aktywa nie wolno także zapomnieć o kilku ważnych kwestiach, których pominięcie sprawi, że dokument będzie niepełny. Mowa o inwestycjach długoterminowych, których realizacja znacznie wpływa na poprawę stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa, przynosząc korzyści. Do aktywów zaliczają się także nieruchomości materialne, które nie są w momencie używane przez przedsiębiorstwo, lecz wpływają na stan materialny. Co więcej nie można zapominać o wszelkich zapasach, których wykorzystanie w przyszłości nie jest szczegółowo określone.

Zapasy te to wszelkie produkty i półprodukty już wytworzone lub będące w fazie produkcji.