Dawniej pieniądze pożyczało się zdecydowanie rzadziej niż obecnie i w mniejszym stopniu były to sformalizowane pożyczki. Dopiero w ostatnich dekadach...