Nowe technologie

Gdybyśmy na przykład dwadzieścia lat temu spróbowali przewidzieć, w jakim kierunku będzie zmierzał postęp technologiczny i jakie owoce nam przyniesie, to z pewnością nasze przepowiednie sprawdzić by się mogły tylko w niewielkim stopniu. Podobnie byłoby również dzisiaj.

Żyjemy w czasach, w których postęp technologiczny zachodzi w błyskawicznym tempie. Zdaje się, że nigdy w przeszłości nie mieliśmy do czynienia z takim tempem.

Wpływa na to szereg czynników. Z pewnością, swoją rolę odgrywa tutaj globalizacja.

Błyskawiczny przepływ informacji oraz możliwość współpracy na odległość znacznie ułatwia pracę naukowców. Mogą oni swobodnie korzystać niemal z wszystkich istniejących nowinek technologicznych, co sprzyja powstawaniu kolejnych wynalazków.

W najbliższej przyszłości rozwój technologii raczej nie powinien się spowolnić, chociaż niczego w tej materii nie możemy wiedzieć na pewno. Możliwe jest przecież, że już za kilka czy kilkanaście lat ludzkość dojdzie do momentu, w którym już niewiele zostanie do wynalezienia.