Księgowość

Darowizna to umowa według prawa cywilnego polegająca na dwóch stronach jedna z nich jest darczyńcą druga zaś obdarowanym. Darowizna może,...

Faktury są to dokumenty wystawione przez firmę celem potwierdzenia zakupu towaru lub usługi. Na każdym wystawionym dokumencie powinny być dane...

Akcyza jest podatkiem pośrednim nakładanym na towary konsumpcyjne. Akcyza nakładana jest przede wszystkim na alkohol oraz wyroby tytoniowe, w teorii...

Dawniej pieniądze pożyczało się zdecydowanie rzadziej niż obecnie i w mniejszym stopniu były to sformalizowane pożyczki. Dopiero w ostatnich dekadach...