Kategoria: Księgowość

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja państwowa, która została utworzona w 1933 roku jej oddziały znajdują się na terenie całej Polski. ZUS odpowiedzialny jest między innymi za: ustalanie obowiązków ubezpieczeń,

Podatek od posiadania psa

Posiadanie psa również jest opodatkowane, co dokładnie to znaczy? Każdy, kto posiada czworonoga powinien raz do roku uiścić opłatę może zrobić to osobiście w urzędzie miasta lub przelewem wskazanym przez

Darowizna

Darowizna to umowa według prawa cywilnego polegająca na dwóch stronach jedna z nich jest darczyńcą druga zaś obdarowanym. Darowizna może, ale nie musi mieć wymiar materialny, jeśli natomiast stan majątkowy

Faktury

Faktury są to dokumenty wystawione przez firmę celem potwierdzenia zakupu towaru lub usługi. Na każdym wystawionym dokumencie powinny być dane osoby wystawiającej fakturę oraz odbiorcy

Akcyza

Akcyza jest podatkiem pośrednim nakładanym na towary konsumpcyjne. Akcyza nakładana jest przede wszystkim na alkohol oraz wyroby tytoniowe, w teorii wygląda to tak, że państwo chce dzięki tej opłacie chce doprowadzić do ograniczenia