Kategoria: IT

Biofizyka

Biofizyka jest bardzo trudną i rozbudowaną dziedziną nauki. Można ją uplasować w sąsiedztwie takich dziedzin jak fizyka i biologia, gdyż to właśnie z dorobku tych nauk korzysta

Posted in IT

Gdy system długo się uruchamia

Kupiliśmy sobie zupełnie nowy komputer i przez jakiś czas będziemy pod wrażeniem tego, jak sprawnie i szybko pracuje system. Imponująco będzie też wyglądać tempo startu Windowsa, który postawiony

Posted in IT

Fizyka

Fizyka należy do grupy nauk przyrodniczych. Przede wszystkim zajmuje się badaniem właściwości materii, energią oraz wzajemnymi oddziaływaniami między ciałami. Fizyka jest nauką, która korzysta

Posted in IT

Geofizyka – nauka o Ziemi

Geofizyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się Ziemią oraz bada ją pod względem naukowym. Głównym przedmiotem zainteresowań geofizyki są wszelkie procesy fizyczne, jakie zachodzą we wszystkich geosferach. Wszystkie

Posted in IT