Geofizyka – nauka o Ziemi

Geofizyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się Ziemią oraz bada ją pod względem naukowym. Głównym przedmiotem zainteresowań geofizyki są wszelkie procesy fizyczne, jakie zachodzą we wszystkich geosferach. Wszystkie z badań z zakresu geofizyki znacznie ułatwiło wykorzystanie informatyki i systemów komputerowych.

Do podstawowych dziedzin geofizyki zalicza się fizykę Ziemi, nauki o atmosferze i oceanach, hydrologię, fizykę przestrzeni kosmicznej oraz badania polarne. Nauki o Ziemi to m. in.

geolektyka, geofizyka otworowa, grawimetria, sejsmika, radiometria oraz geomagnetzmy. Zastosowanie w tych naukach osiągnięć z zakresu informatyki znacznie ułatwiło prace badaczom naukowym i pomogło im w szybszym oraz dokładniejszym otrzymywaniu wyników swoich badań. Do geofizyki zalicza się też nauki o przestrzeni kosmicznej.

W tej kategorii wyróżnia się dwie podstawowe dyscypliny: astrofizykę oraz planetologię. Zwłaszcza ta pierwsza opiera swoje działania na procesach informatycznych.