Fizyka

www.orangesite.pl

Fizyka należy do grupy nauk przyrodniczych. Przede wszystkim zajmuje się badaniem właściwości materii, energią oraz wzajemnymi oddziaływaniami między ciałami.

Fizyka jest nauką, która korzysta z dorobku kilku innych dziedzin, m. in.

matematyki i chemii. Współpracuje także z wieloma dziedzinami z zakresu nauk ścisłych, w szczególności z informatyką.

Tworzenie i udoskonalanie systemów informatycznych w znaczący sposób wpłynęło na pracę fizyków. Komputery znacznie przyspieszyły proces prowadzenia badań oraz zapisu otrzymanych wyników.

Fizycy dzięki zastosowaniu informatyki mają możliwość tworzenia obszernych baz danych, dokonywania ich analiz na różnych poziomach oraz ich dalszego przesyłania. Fizyka poza informatyką ściśle łączy się także z takimi dyscyplinami jak biofizyka, elektronika, fizyka medyczna, fizyka matematyczna, geofizyka, mechanika komputerowa, badania materiałowe, inżynieria czy agrofizyka.

Także te dyscypliny są w większym lub mniejszym stopniu zależne od informatyki.