Czym różni się komunikacja internetowa od komunikacji bezpośredniej?

oprogramowanie do zarządzania firmą

Zarówno komunikacja internetowa jak i komunikacja bezpośrednia mają swoje wady i zalety. Pomiędzy tymi dwoma typami komunikacji występuje jednak wiele różnic, czasami trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy świadczą one na korzyść czy też niekorzyść konkretnej komunikacji.

Pierwsza podstawowa różnica to czas komunikacji. W przypadku komunikacji internetowej niemal z każdym i wszędzie możemy komunikować się w czasie rzeczywistym.

Inaczej ta kwestia wygląda jeżeli chodzi o kontakt bezpośredni, który musi być zawsze zorganizowany i często bywa bardziej czasochłonny. Kolejna różnica to bliskość, a w przypadku komunikacji internetowej – właściwie jej brak.

www.chirurgiaonkologiczna.org.pl

Kontakty bezpośrednie pomagają budować i podtrzymywać bliskie więzi i relacje, inaczej to wygląda w przypadku komunikacji internetowej, kiedy często nasz rozmówca jest dla nas zupełnie obcą i nieznaną osobą. Nie ma wówczas mowy o wytworzeniu się jakiejkolwiek specjalnej więzi.