Czym interesują się hakerzy zabezpieczeń?

Każda grupa społeczna charakteryzuje się pewnymi cechami i wartościami, które ją określają oraz wyróżniają na tle innych zbiorowości.

Schemat ten odnosi się również do hakerów zabezpieczeń, których działalność i zainteresowania skupiają się wobec konkretnych dziedzin.

Dla hakerów zabezpieczeń najważniejsze są luki w systemach operacyjnych i programach.

W kręgu ich zainteresowań znajdują się także tzw.

dziury w obrębie urządzeń podłączanych do sieci oraz systemów autoryzacji.

Hakerzy z zakresu bezpieczeństwa komputerowego koncentrują się również na przejmowaniu kontroli nad danymi systemami czy technikach elektronicznego kamuflażu i zacierania śladów.

Hakerzy zabezpieczeń bardzo często skupiają się także na praktycznej i bardzo zaawansowanej znajomości technik agresji teleinformatycznej.

Hakerzy działający w zakresie bezpieczeństwa komputerowego mają odmienne od hakerów-programistów obszary zainteresowań i cele.

Niewątpliwie wpływa to na sposób ich pracy oraz zasady, jakimi się kierują.