Chemia

system scm

Chemia to dziedzina nauki badająca substancje, w szczególności ich właściwości, wzajemne reakcje oraz zachodzące w nich przemiany. Jako nauka czerpie wiele z innych dyscyplin, zwłaszcza z nauk ścisłych i przyrodniczych. Duże znaczenie dla chemików pracujących naukowo ma też współpraca chemii z informatyką. Dzięki zastosowaniu informatyki w laboratoriach chemicznych naukowcy mają możliwość przeprowadzania badań także w sposób wirtualny, nie tylko fizyczny. Tak przeprowadzone badania również podają im wyniki, które mogą zostać przez specjalistyczny program przeanalizowane i zarchiwizowane. Komputery znacznie ułatwiły chemikom także ich codzienną pracę.

www.archiwum.malopolska.pl

http://bumitech-posadzki.pl/posadzki-chemoodporne/

Dzięki nim mogą oni korzystać z baz danych, które są o wiele wygodniejsze, niż fizyczne katalogowanie wszystkich materiałów. Natomiast studenci chemii w trakcie swojej nauki także mają styczność z informatyką. Podczas tych zajęć uczą się m.in. programowania, które często okazuje się potrzebne w ich późniejszej pracy. Pracują też na specjalnych programach, kierowanych ściśle do chemików.