Biofizyka

Biofizyka jest bardzo trudną i rozbudowaną dziedziną nauki. Można ją uplasować w sąsiedztwie takich dziedzin jak fizyka i biologia, gdyż to właśnie z dorobku tych nauk korzysta w największym stopniu. Duży jednak wkład w rozwój biofizyki ma też informatyka oraz matematyka. Biofizyka bada w szczególności wszelkie procesy fizyczne, które są powiązane z obiektami żywymi.

Biofizyka bada zatem funkcjonowanie organizmów żywych, ich organy, tkanki a także komórki. Nauka ta zajmuje się też obserwacją przemian energetycznych, wszelkich zjawisk energetycznych oraz mechaniką ruchów. Zajmuje się także obserwacją oraz badaniem struktur cząsteczek oraz rożnymi procesami zachodzącymi w komórce. Wszystkie prowadzone w zakresie biofizyki badania na pewno nie byłyby możliwe do tak dokładnego przeprowadzenia, gdyby nie wprowadzenie do laboratoriów rozbudowanych systemów informatycznych.

Dla biofizyków tworzone są bowiem specjalistyczne programy, które pomagają im w prowadzeniu badań oraz obserwacji.